دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
ورود به سیستم
نسخه     93.102.310
 
 
Captcha
متن تصویر   

امروز: سه شنبه 29 مهر 1393
54.196.168.236 : IPAddress
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
وب سایت واحد قم : www.QomIAU.ac.ir


قابل توجه دانشجویان گرامی: این سامانه آموزشی مربوط به دانشجویان ورودی ماقیل 93 علوم و تحقیقات واحد قم میباشد
قابل توجه دانشجویان گرامی: دانشجویان ورودی جدید علوم و تحقیقات و دانشجویان واحد قم باید به سامانه آموزشی واحد قم،به آدرس ذیل مراجعه نمایند
سامانه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم : www.sida1.QomIAU.ac.ir

سامانه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم : www.sida2.QomIAU.ac.ir